Witaj w systemie db powerNET
Zapoznaj się z systemem transakcyjnym db powerNET oferującym małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość zarządzania finansami przez Internet.
Wypróbuj system db powerNET
Czytaj więcej
Po pierwsze
- BEZPIECZEŃSTWO
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa,
uwierzytelnienie Użytkownika w trakcie logowania
do db powerNET i autoryzacji dyspozycji wymaga
posiadania Tokena USB.
Więcej o Tokenie USB
Czytaj więcej
Wyróżnia nas użyteczność
db powerNET jest dostosowany do potrzeb Użytkowników. Intuicyjny interface Użytkownika pozwala na szybkie zarządzanie Twoim kontem, a intuicyjna historia operacji i wyciągi pozwalają przeglądać ostatnie operacje i na bieżąco kontrolować swoje wydatki.
Wypróbuj system db powerNET
Czytaj więcej
Przelewy - wygoda i oszczędność czasu
Jeżeli w systemie db powerNET posiadasz pełen pakiet autoryzacji, od razu zyskasz dostęp do wszystkich czynności możliwych do wykonania w ramach danej dyspozycji.
Wypróbuj system db powerNET
Czytaj więcej
Paczki przelewów
Tabele w db powerNET są interaktywne. Dzięki menu kontekstowemu każdy z przelewów możesz przekazać do realizacji, zaakceptować, bądź wydrukować bezpośrednio z poziomu listy transakcji pojedynczo lub poprzez łączenie ich w paczki.
Wypróbuj system db powerNET
Czytaj więcej
Kluczowe funkcjonalności Zapoznaj się z najważniejszymi funkcjami systemu db powerNET
Stan rachunkówStan rachunków
TransakcjeTransakcje
PrzelewyPrzelewy
Paczki przelewówPaczki przelewów
KontrahenciKontrahenci
Waluty, lokaty, kartyWaluty, lokaty, karty
Zobacz więcej o db powerNET
Pytania i odpowiedzi

Oto najważniejsze zagadnienia dotyczące systemu db powerNET, jeśli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania napisz do nas

Co to jest db powerNET?
db powerNET to system bankowości elektronicznej, oferujący małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość zarządzania finansami przez Internet.
Kto może korzystać z db powerNET?
System db powerNET jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających rachunek bieżący w naszym banku, których działalność wymaga korzystania z systemu oferującego masowe wykonywanie transakcji oraz wielopoziomową autoryzację.
Czy klienci indywidualni mogą korzystać z db powerNET?
Nie. db powerNET jest systemem przeznaczonym wyłącznie dla przedsiębiorstw.
Czy operacje realizowane za pośrednictwem db powerNET są dostępne również przez Teleserwis?
Nie. Konsultanci Teleserwisu są do Państwa dyspozycji jedynie w przypadku pytań związanych z ofertą i usługami dostępnymi za pośrednictwem db powerNET.
Czym się różni system db powerNET od db easyNET?

db powerNET zawiera szereg funkcji, które mogą służyć efektywnemu zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

 • polecenia zapłaty,
 • płatności masowe,
 • przelewy collectowe,
 • grupy rachunków,
 • możliwość konfiguracji parametrów aplikacji, uprawnień użytkowników, uprawnień do rachunków.
Czy mogę zmienić db easyNET na db powerNET?
Tak. Firma, która korzysta z systemu db easyNET może dokonać jego zamiany na db powerNET.
Czy istnieje możliwość zaimportowania danych kontrahentów z dotychczas używanego, innego systemu bankowości internetowej? Jakie formaty plików obsługuje db powerNET?
System db powerNET umożliwia import danych kontrahentów zarówno z innych systemów bankowości internetowej, jak i z programów księgowych. Obsługiwane formaty to VideoTel, XML oraz format liniowy.
Czy w jednym systemie db powerNET możliwe jest obsługiwanie kilku firm?
Tak, system db powerNET oferuje możliwość obsługiwania wielu firm w ramach jednego dostępu. Uruchomienie takiej funkcjonalności wymaga wizyty w Oddziale Banku.
W jaki sposób mogę uzyskać pomoc w zakresie systemu db powerNET?
Zespół Wsparcia Technicznego systemu db powerNET dostępny jest pod numerami telefonów: 801 18 18 18, +48 12 625 81 50 lub +48 12 625 80 00. Kontakt możliwy jest także za pomocą adresu e-mail
powernet@list.db.com
lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
www.deutschebank.pl
Jak uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem db powerNET?
Aby uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem db powerNET, wystarczy wizyta w Oddziale Banku, gdzie doradca sporządzi wymagane dokumenty.
Na jaki okres jest zawierana umowa?
Umowa o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem db powerNET jest zawierana na czas nieokreślony.
Jaka jest różnica pomiędzy Posiadaczem, Administratorem i Użytkownikiem?
Posiadacz jest przedsiębiorstwem, czyli osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Administrator jest Użytkownikiem wskazanym przez Posiadacza do ustanowienia w systemie db powerNET szczegółowego dostępu do rachunku dla pozostałych Użytkowników.
Użytkownik jest pracownikiem upoważnionym przez Posiadacza do korzystania z systemu db powerNET.
Czym zarządza w systemie Administrator wyznaczony w firmie?

Administrator może zarządzać:

 • nadawaniem oraz anulowaniem Użytkownikom szczegółowych uprawnień, zdefiniowanych zgodnie z zestawieniem w zakresie dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu db powerNET i autoryzacji transakcji;
 • określaniem formatów importu oraz eksportu plików transakcyjnych;
 • definiowaniem grup rachunków dostępnych dla poszczególnych Użytkowników;
 • konfiguracją systemu: archiwizowaniem, podglądem i zmianą parametrów aplikacji, podglądem uprawnień oraz podglądem logów zleceń.
Ilu Użytkowników może korzystać z db powerNET?
Z systemu db powerNET może korzystać nieograniczona liczba Użytkowników, przy czym każdy z nich musi zostać wskazany przez Posiadacza.
Którzy Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z db powerNET?
Dostęp do systemu mają Użytkownicy wskazani wcześniej we wnioskach, związanych z uzyskaniem dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu db powerNET.
Którzy Użytkownicy są uprawnieni do autoryzacji transakcji w db powerNET?
Transakcje mogą być autoryzowane przez Użytkowników wskazanych przez Posiadacza we wnioskach, związanych z uzyskaniem dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu db powerNET.
Czy firma może samodzielnie dodawać nowych Użytkowników systemu?
Nie, db powerNET nie umożliwia samodzielnego dodawania nowych Użytkowników. W tym celu należy udać się do Oddziału.
Jakie formy autoryzacji transakcji są dostępne w systemie?

db powerNET umożliwia dwie formy autoryzacji transakcji:

 • Autoryzacja pojedyncza - autoryzacja tylko przez jednego Użytkownika systemu, autoryzacja może dotyczyć zarówno transakcji pojedynczych, jak i masowych
 • Autoryzacja wieloosobowa - autoryzacja przez dwóch lub trzech Użytkowników systemu, autoryzacja może dotyczyć zarówno transakcji pojedynczych, jak i masowych.
Czy możliwa jest taka parametryzacja kombinacji podpisów elektronicznych, by do określonej kwoty można było akceptować operacje jednoosobowo, a po jej przekroczeniu wieloosobowo?
Tak. System umożliwia ustanowienie limitów dla każdego Użytkownika. Podczas akceptacji zlecenia na kwotę niższą niż limit użytkownika, system umożliwi jednoosobową akceptację. Wymusi natomiast akceptację innych użytkowników, jeśli kwota przewyższa limit danego Użytkownika.
Jak można zmienić jednorazowy oraz dzienny limit rachunku?
Zmiana limitów rachunku związana jest z koniecznością złożenia wniosku w Oddziale Banku. Formularz „Wniosek o nadanie lub zmianę dostępów i uprawnień do db powerNET” można pobrać ze strony internetowej Banku, z sekcji „Więcej o db powerNET”.
Jak zmienić listę osób uprawnionych do autoryzacji transakcji w systemie?
Zmiana listy Użytkowników uprawnionych do dokonywania autoryzacji transakcji wymaga złożenia w Oddziale Banku wniosku o nadanie lub zmianę dostępów i uprawnień do db powerNET.
Jak długie może być hasło do logowania do systemu db powerNET?
Hasło do logowania musi składać się z 8 znaków.
W jaki sposób Użytkownik otrzymuje hasło startowe do logowania do systemu db powerNET?
Hasło startowe jest wydawane Użytkownikowi osobiście w Oddziale Banku w bezpiecznej kopercie bezpośrednio po złożeniu wniosku o aktywację dostępu do db powerNET. Podczas pierwszego użycia Hasło startowe zmieniane jest przez Użytkownika na indywidualne Hasło zabezpieczające dostęp do systemu.
Co to jest Token USB i do czego jest wykorzystywany w db powerNET?
Token USB to spersonalizowane urządzenie elektroniczne łączące się z komputerem Użytkownika poprzez port USB. Token USB służy do uwierzytelnienia Użytkownika podczas logowania oraz autoryzacji dyspozycji złożonej za pośrednictwem systemu db powerNET.
W jaki sposób można odblokować hasło do logowania lub Token USB?
W sytuacji zablokowania hasła lub Tokena USB zalogowanie do systemu db powerNET nie jest możliwe. W celu odblokowania hasła lub tokena Użytkownik musi złożyć w Oddziale Banku wniosek o aktywację dostępu do db powerNET.
Zobacz wszystkie (25)
Infolinia
801 18 18 18*

+48 12 625 81 50*
+48 12 625 80 00*

* Opłata wg obowiązujących stawek operatora.